วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ความหมายของ Video Conference
5.      Video Conference
Video Conference คือ
วิดีโอมีลักษณะการส่งสัญญาณภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง สัญญาณภาพที่ส่งมีลักษณะเป็น เฟรม (หนึ่งเฟรมเท่ากับหนึ่งภาพ) ในวินาทีหนึ่งต้องทำให้ได้ มากกว่า 17 เฟรม จึงจะเห็นเป็นภาพต่อเนื่อง ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทยส่ง 25 เฟรมต่อวินาที ส่วนระบบ NTSC ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา ส่ง 30 เฟรมต่อวินาที
หัวใจในการทำงานของระบบ Video Conference คือ Codec เป็นคำย่อมาจาก Code และ Decode คือ การเข้ารหัสและการถอดรหัสจากข้อมูลภาพที่มีจำนวนเส้น 625 เส้น 25 เฟรมต่อวินาที (กรณีสัญญาณ PAL ) เมื่อแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วจะต้องเปลี่ยนกลับเป็น Pixel หรือจุดสี ตามมาตรฐาน CCITT H.261 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญที่กำหนดในเรื่องการเข้ารหัส กำหนดจำนวนเส้นใช้เพียง 288 เส้น แต่ละ เส้นมีความละเอียด 352 pixel นั่นหมายถึงจะมีความละเอียดเท่ากับ 352×288 pixel เรียกฟอร์แมต การแสดงผลนี้ว่า Common Intermediate format และยังยอมให้ใช้ความละเอียดแบบหนึ่งในสี่ คือลดจำนวนเส้นเหลือ 144 เส้น และ pixel หรือ 176 pixel ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของจอภาพ ถ้าใช้จอภาพขนาดเล็ก จำนวน pixel ก็ลดลงไปได้
ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่มีการรับส่งข้อมูลเป็นแพ็กเก็ต การส่งวิดีโอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ย่อมเป็นไปได้ แต่เนื่องจากการส่งแพ็กเก็ตไอพีเป็นแบบดาต้าแกรม ดังนั้นจึงไม่รับรองช่วงระยะเวลาการเดินทางของข้อมูล เทคนิคการใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จึงต้องมีการสร้างบัฟเฟอร์และแก้ปัญหาที่แต่ละแพ็กเก็ตมายังปลายทางไม่พร้อมกัน เรียกปัญหานี้ว่า jitter
วิธีการใช้งานโปรแกรม
วิธีการติดตั้ง และใช้งานโปรแกรม Camfrog  หลังจากนั้นทำการ install program แล้วเริ่มทำการ Register Id กันได้เลย
กรอกข้อมูล ตามรูป 1 ,2ระบบจะทำการ check id หากผ่านก้อจะปรากฏหน้าจอเสร็จสิ้นดังรูปด้านล่าง
 
หลังจากนั้นทำการ sign in ตามรูปด้านล่าง
 
เมื่อ sign in ผ่านเสร็จแล้วจะปรากฎหน้าจอข้างล่างจากภาพจะเห็นปุ่มด้านล่าง ได้แก่ IM , Join Chat , Add Contact, Setting
IM คือการส่ง Instant message คล้าย msn เมื่อกดทำการพิมชื่อคนที่เราต้องการ
ส่งข้อความหา จากนั้นกด OK จะปรากฏหน้าจอดังรูปด้านล่าง
 
Join Chat คือการเข้า chat ในห้อง Chat room เมื่อกดจะให้เรากรอกชื่อห้องในที่นี้
กรอก PublicHot ได้เลย Chat room ของเวปเรา
เมื่อกด OK ก้อจะเข้าสู่ระบบห้อง กด yes เพื่อยอมรับตามข้อตกลงของห้อง ^ ^


เมื่อเข้ามาแล้วก้อจะเป็นห้อง chat room โดยด้านซ้ายจะเป็นรายชื่อคนออนไลน์ในห้อง
ด้านล่างเป็นที่พิมพ์มี emotion เล็กน้อย ส่วนปุ่ม Talk หรือ Handfree ไว้สำหรับพูดผ่านไมค์