วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา

เรื่อง   หุ่นยนต์นักแยกขยะ
สรุป
การสอนที่มีกระบวนการคิดเป็นระบบ ด้วยศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาเคมี เป็นวิชาที่นักเรียนมักท่องจำ มากกว่าความเข้าใจ ไม่ได้เกิดความอยากเรียนและคิดอย่างเป็นระบบจริงๆ การนำความรู้วิชาเคมี มาใช้ประดิษฐ์ หุ่นยนต์นักแยกขยะ ที่ใช้เป็นสื่อการสอน โดยเริ่มให้นักเรียนสำรวจ เกี่ยวกับพลาสติก ค้นคว้าหาความรู้ การทดลองปฏิบัติการเกี่ยวกับพลาสติก ตลอดจนนำมาใช้ประดิษฐ์ หุ่นยนต์นักแยกขยะ ซึ่งเป็นกระบวนการสอนที่ดี และน่าสนใจอย่างมาก นักเรียนเกิดความอยากรู้ ค้นคว้าหาคำตอบเอง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและสนุกกับเรื่องที่ได้เรียนโดยไม่ รู้ตัวว่านักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาเคมี

การนำไปประยุคใช้   
 การใช้เทคโนโลยีมามาช่วยในการเรียนการสอนหรือวัตถุจากธรรมชาติ  มาใช้เรียนวิทยาศาสตร์ 

ข้อดี
ได้ทั้งความรู้ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีกระบวนการกลุ่มเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและสนุกกับเรื่องที่ได้เรียน  ใช้น้อยใช้นาน และนำมาใช้ใหม่  โดยการนำวัสดุต่างๆมาทำเป็นสื่อในการเรียนการสอน

ข้อเสีย
ภาพบางช่วงบางตอนไม่ค่อยชัดเท่าไร
และสือบางตัวก็ไม่ค่อยชัดเท่าไร


  ที่มา  http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=2469    
  วันที่   7/02/56

2 ความคิดเห็น:

  1. จัดเรียงหัวข้อได้ดีคะอ่านง่าย

    ตอบลบ
  2. คลิปวีดีโอน่าสนใจดีคะ แต่ตัวหนังสือเล็กเกินไป

    ตอบลบ