วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา

เรื่อง   จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย

สรุป
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ประถมแล้วดีมากเด็กมีความคิดสร้างสรรค์เพราะเด็กชอบอยากเก่งอยาก ช่วยเหลือ อยากโชว์อยากเป็นที่ยอมรับของเพื่อน ๆ ชอบช่วยตามประสาเด็กแถมมีจิตอาสาตามหลักสูตรจึงนำมาสอนเพื่อปลูกจิตสำนึกโดย การกระทำจริงแล้วเด็กจะจำได้ตลอดไป เช่น นักเรียนเป่าขลุ่ย แล้วครูทำมือให้เกิดเสียง แล้วให้นักเรียนสนใจก่อนแล้วจึงสรุปจากสิ่งที่ทดลอง จะได้นำเทคนิคง่ายๆใกล้ตัวนี้ไปใช้สอนเป็นแนวทาง(สอนให้สนุก  น่าสนใจ  ไม่ไกลตัว )

การนำไปประยุคใช้   
การเรียนบางตัวไม่จำเป็นต้องใช้สื่ออะไรมากมายเพราะเสื่อบางตัวอยู่รอบๆตัวเรา  หรือการใช้เครื่องดนตรีที่เราสามารถเล่นได้มาเป็นเสียง  เพราะเสียงเกิดจากการสั่นจากวัตถุ

ข้อดี
 1.  บูรณาการได้เหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก 
2. เป็นและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ประถม
 3.  สนุกสนาน  เพลิดเพลิน

ข้อเสีย   
เสียงไม่ค่อยชัดเท่าไร
ภาพมัวไปนิด ที่มา  http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=65   
  วันที่   7/02/56 

2 ความคิดเห็น: