วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผีเสื้อชนิตต่างๆ

ผีเสื้อชนิดต่างๆ


ชื่อ:
ผีเสื้ออไซเรี่ยนเล็ก
วงศ์:
วงศ์ย่อย:
ผีเสื้อกะทกรก
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Terinos terpander
Name:
Royal Assyrian
Family:
Sub Family:
Acracinae
Species:ปีกบน
ปีกล่าง
พื้นปีกมีสีม่วงเข้มอบปีกโและเส้นปีกโดยรอบทั้งคู่บน และล่างมีน้ำตาล มีสีดำแต้มเป็นแผ่นใหญ่ช่วงกลางปีก พาดทั้งปีกบนและปีกล่าง ช่วงปลายปีกท้ายสุด มีสีเหลือง แถบใหญ่ระบายพาดข้ามทั้ง 2 ฝั่ง สังเกตเห็นได้ชัดเจน
พื้นปีกสีน้ำตาลมีลวดลายสีเทาระบายทั่วทั้งปี และมีจุดสีขาวเล็กๆ 1 จุด อยู่ปลายปีกด้านบน
ชื่อ:
ผีเสื้อตาลหางแหลมธรรมดา
วงศ์:
วงศ์ย่อย:
ผีเสื้อกะทกรก
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Vindula erota
Name:
Common Cruiser
Family:
Sub Family:
Acracinae
Species:


ปีกบน
ปีกล่าง
พื้นปีกมีสีน้ำตาล-ส้มีลายเส้นหยักคู่สีดำเดินตามขอบปีกตลอดแนว

ปลายปีกด้านหลังมีปลายแหลมยื่นออกมาละมีวงกลมคล้าย ลูกตา 4 วง ตามแนวชายปีกด้านล่าง
ลวดลายคล้ายกับปีกบนลายขอบปีกด้านหน้ามีจุดสีขาวข้างละ 1 จุด
ชื่อ:
ผีเสื้อองครักษ์
วงศ์:
วงศ์ย่อย:
ผีเสื้อเจ้าชาย
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Dichorragia nesimachus
Name:
Constable
Family:
Sub Family:
Apaturinae
Species:


ปีกบน
ปีกล่าง
พื้นปีกสีเขียวขี้ม้า มีจุดสีขาวและดำต้มกระจายทั่วทั้งปีกคู่ หน้าและหลัง
พื้นปีกเขียวเข้ม-ดำ มีจุดสีขาวและดำต้มกระจายทั่วทั้ง ปีกคู่หน้าและหลัง มีท่องวงปากสีแดง สังเกตได้ชัดเจน
ชื่อ:
ผีเสื้อเหลืองหนามใหญ่โคนปีกดำ
วงศ์:
วงศ์ย่อย:
ผีเสื้อตาลหนาม
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Polyura eudamippus
Name:
Great Nawab
Family:
Sub Family:
Charaxinae
Species:ปีกบน
ปีกล่าง
พื้นปีกสีขาว - ครีม ขอบปีกทั้งหมดระบายด้วยสีดำเป็นแถบหนาๆ

โดยมีจุดสีขาวแต้มอยู่ในแถบดำ กระจายทั่วทั้งแถบ
พื้นปีกสีขาว - ครีม มีแถบคู่ขลิบสีน้ำตาลที่ขอบปีกคู่หน้า และ สีเหลืองที่ขอบปีกคู่หลัง เป็นแนวต่อเนื่องกัน และ บริเวณกลางปีกมีเส้นสีเหลืองพาดกลางยาวต่อเนื่องไปปีกคู่หน้า

โดยมีลายคล้ายกับตัวอักษร :Y
ชื่อ:
ผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดา
วงศ์:
วงศ์ย่อย:
ผีเสื้อตาลหนาม
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Polyura athamas
Name:
Common Nawab
Family:
Sub Family:
Charaxinae
Species:


ปีกบน
ปีกล่าง
พื้นปีกสีน้ำตาลเข้ม-ดำ มีแถบสีครีม-เขียวอ่อน พาดกลางยาว ต่อเนื่องจากปีกคู่หลัง ไปคู่หน้า ลากยาวไปเกือบสุดแล้วต่อเนื่องด้วย จุดใหญ่ 1 จุด และจุดเล็กอีก 1 จุด จนสุดปลายปีกคู่หน้า
พื้นปีกสีน้ำตาลอ่อน-เข้มมีแถบสีเขียวอ่อนขนาดใหญ่ระบายตรงกลางปีก ยาวต่อเนื่อง ทั้งปีกคู่หลัง-หน้า มีจุดวงรีขนาดใหญ่สีเดียวกันอยู่บนปลาย ปีกคู่บน ต่อเนื่องกับแถบ
ชื่อ:
ผีเสื้อตาลหนามดำ
วงศ์:
วงศ์ย่อย:
ผีเสื้อตาลหนาม
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Charaxes solon
Name:
Black Rajah
Family:
Sub Family:
Charaxinae
Species:


ปีกบน
ปีกล่าง
พื้นปีกสีดำ มีแถบสีขาว-ครีม พาดกลางยาวต่อเนื่องจากปีก คู่หลังไปคู่หน้า
พื้นปีกสีน้ำตาล-เทา มีลายขีดสีดำช่วงโคนปีก กลางปีกมีแถบขาวพาด

และปลายปีกมีจุดสีเหลือง-ส้ม แต้มตามแนวร่องปีกตลอดแนว                                 


   วันที่ 1/02/56

2 ความคิดเห็น: