วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กำเนิดผีเสื้อ

กำเนิดผีเสื้อ

            แมลงที่เราพบเห็นส่วนใหญ่วิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคคาร์บอนนิเฟอรัส(Carboniferous) ราว300 ล้านปีก่อนจากซากดึกดำบรรพ์พบ ว่าผีเสื้ออาจจะวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษ ของแมลง ในอันดับมี คอปเทอรา (Mecoptera) ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในยุคเพอร์เมียน(Permian) ตอนต้น หรือ ประมาณ 250ล้านปีก่อน แต่ก่อน ที่จะวิวัฒนาการ มาเป็น ผีเสื้อได้ก็ต้องใช้เวลา หลังจาก นั้นอีก หลายล้านปีเพราะซากดึกดำบรรพ์ ของ ผีเสื้อกลางคืนที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบมี อายุในราว 100 - 140 ล้านปีก่อน ส่วนซากดึกดำบรรพ์ของผีเสื้อกลางวัน มีอายุแค่ 40 ล้านปีเท่านั้น           ถ้าเราลองดูความสัมพันธ์ของผีเสื้อกับพืชมีดอกในปัจจุบันก็เป็นไปได้ว่าทั้งสองมี วิวัฒนาการมา ร่วมกัน ทั้งนี้เพราะผีเสื้อเกือบทุกชนิด มีปากเป็นท่องวงที่วิวัฒนาการมา เพื่อใช้ดูดน้ำหวานที่ อยู่ลึก ลงไปในดอกได้ พืชมีดอกที่เก่าแก่ที่สุด ที่ค้นพบ มีอายุราว 90 ล้านปีก่อน เมื่อตรวจดู ความหลากหลาย ของพืชมีดอก ซึ่งมีอยู่มากมายในยุคนั้นแล้วพืชมีดอก ก็น่าจะกำเนิดขึ้นก่อนช่วงเวลาดังกล่าว คือเมื่อ ราว 150 - 200 ล้านปีก่อน ดังนั้น ถ้าผีเสื้อ กับพืชดอกวิวัฒนาการร่วมกันแล้วผีเสื้อก็น่าจะเกิด ขึ้นช่วงเวลานี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ยังคงสรุป ให้ชัดเจน ลงไปไม่ได้ว่า ผีเสื้อถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อไรแน่ จนกว่าจะพบหลักฐาน จากอดีตที่มากพอ           ผีเสื้อถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อไรแน่ จนกว่าจะพบหลักฐาน จากอดีตที่มากพอ  ที่มา http://student.nu.ac.th/zay/butterfly1.html    
  วันที่ 1 /02/56                       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น